Rose Barometers

bakbarometer 529

 

Zeer vroege Hollandse  bakbarometer (circa 1776-1785)

Dat het hier om een vroege barometer gaat is te zien aan de jaartallen van extreme temperatuurmetingen op  de thermometer. Het jongste jaartal is 1776. Vanaf 1785 werden schaalplaten gemaakt met een toen nieuw gemeten extreem, nl 1785.

Ook de indeling met drie tinnen schaalplaten en de exentrische plaatsing van de contrabuis is typisch voor vroege bakbarometers. Barometers uit die tijd hadden ook geen beschermdeur, al zijn er sporen dat er ooiteen  deur opgezeten heeft. Die is er later,  in de 19de eeuw, op gezet en pas in de 20ste eeuw verwijderd in opdracht van een deskundige antiquair. Dat dit vaker voorkomt is terug te lezen in het boek van Bert Bolle -barometers in beeld. Op pagina 106 staat nagenoeg dezelfde barometer afgebeeld.

De maker is Anthony Reballio -Rotterdam. Een van de bekendste barometermakers van zijn tijd. De werkplaats die van vader op zoon ging heeft bestaan tot aan het bombardement van Rotterdam.

Reballio was ook een pionier wat betreft het plaatsen van een bedrijfslogo op zijn werk. De initialen A R en een op een 4 lijkend teken. U vindt die boven in alle drie de platen.