Rose Barometers

banjo 128

 

Hollandse banjobarometer 

bloemmahonie met ingelegde bies.

wielkwikbarometer met thermometer, hygrometer, butlerspiegel en waterpas.

gesigneerd: Barella – Amsterdam

circa 1860